1.Aqara套装:homebridge-mi-aqara

github:https://github.com/YinHangCode/homebridge-mi-aqara

2.米家空调伴侣:homebridge-mi-acpartner

github:https://github.com/LASER-Yi/homebridge-mi-acpartner

3.米家yeelight台灯:homebridge_yeelight

github:https://github.com/vvpossible/homebridge_yeelight

4.小米风扇:homebridge-mi-fan

github:https://github.com/YinHangCode/homebridge-mi-fan

5.米家智能摄像机:homebridge-mi-camera

github:https://github.com/seikan/homebridge-mi-camera

6.米家智能排插:homebridge-mi-outlet

github:https://github.com/YinHangCode/homebridge-mi-outlet

7.米家空气净化器:homebridge-mi-airpurifier

github:https://github.com/YinHangCode/homebridge-mi-airpurifier

标签: none

添加新评论